Jäätmekäitlus

Vastavalt Keskkonnaministri 22. juuli 2013. a määrusele nr 57 on tootja kohustatud, koostöös turustajatega, teavitama tarbijaid turustajate müügikohtade kaudu müügikohale lähimatest EES-jäätmete tagastamiskohtadest.

https://eesringlus.ee/turustajale/ees-jaatmed/